Over Erfgoedrassen

Iedereen kent het schilderwerk van de Oude Meesters; Vincent van Gogh, Johannes Vermeer en vele anderen. Hun werk wordt gekoesterd en is te bezoeken in musea, waar De Nachtwacht en Het Melkmeisje hangen om door het grote publiek te worden bezocht. Deze meesterwerken bieden ons een waardevolle inkijk in ons verleden en zijn van onschatbare betekenis voor zowel huidige als toekomstige generaties. Ze laten ons onze culturele erfenis zien op het gebied van kunst en creativiteit.

Maar hoe zit het met wat we vroeger op het land hadden staan en in de moestuinen groeide? Waar we mee kookten? Wat we aten? De bloemkool van nu is de bloemkool van vroeger niet. Spruitjes waren een stuk bitterder en doperwtrassen verschilden van dorp tot dorp. Net als oude schilderijen hebben deze gewassen hun eigen verhalen en geschiedenis. Ze worden soms al eeuwenlang gekweekt en kunnen een belangrijk onderdeel zijn van culturele identiteit van gemeenschappen en van agrarische en culinaire tradities. Dit is ons Nederlands Bio-Cultureel Erfgoed.

Het wordt tijd dat we naast bewaring ook meer herwaardering krijgen voor wat onze voorouders groeiden op hun akkers en in hun moestuinen. Om zelf te zien hoe oude gewassen groeien en te proeven van de Nederlandse geschiedenis.

Meer over ...

... erfgoedrassen en het CGN

De Nederlandse genenbank

Erfgoedrassen is een initiatief van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) om oude Nederlandse voedselrassen te behouden, opnieuw onder de aandacht te brengen en toegankelijk te maken voor hobbytelers.

Het behoud van erfgoedrassen is van groot belang voor de toekomst van de landbouw en voedselproductie vanwege de enorme diversiteit in dit materiaal. Erfgoedrassen kunnen al vele generaties op specifieke locaties zijn geteeld, waardoor ze zijn aangepast aan de lokale omstandigheden. Bovendien kunnen erfgoedrassen zich onderscheiden door hun smaak en kwaliteit, als onderdeel van traditionele gerechten.Oude rassen conserveren én gebruiken

De moderne landbouw draait op een beperkt aantal commerciële rassen, waardoor veel erfgoedrassen een zeldzaamheid zijn geworden en dreigen te verdwijnen. Als genenbank van Nederland zet het CGN zich in voor het behoud van deze rassen, maar wordt ook gestreefd naar het toegankelijk maken van dit materiaal voor hobbytelers.

Op deze website geven we informatie over onze erfgoedrassen. Aan deze website wordt door CGN doorgewerkt, waardoor het aantal opgenomen erfgoedrassen in de toekomst zal groeien. De volledige lijst van erfgoedrassen is hieronder te downloaden. Heeft u vragen over Erfgoedrassen? Of weet u meer over één of meerdere erfgoedrassen? Neem dan contact op met het CGN.... de Oranje Lijst

De Oranje Lijst is een overzicht van alle rassen die ruwweg tussen 1850 en 1950 in Nederland zijn verbouwd, met een paar uitzonderingen van rassen die voor of na deze tijdsperiode vallen. Deze oude rassen zijn vaak gebruikt voor het maken van kruisingen en selecties, waarmee het eigenlijk de voorouders van ons huidige voedselassortiment zijn. Uit de Oranje Lijst zijn er rassen geselecteerd die belangrijk zijn geweest voor de groententeelt in Nederland, of een bijzonder verhaal hebben; de Erfgoedrassen. Deze rassen kunnen worden beschouwd als Nederlands Bio-Cultureel Erfgoed en weerspiegelen de diversiteit in gewassen zoals deze vroeger was. Het CGN streeft ernaar om deze erfgoedrassen te behouden, informatie over de rassen te geven via onze website en ze toegankelijk te maken voor het algemene publiek. Op deze manier kun je oude rassen van diverse gewassen herbeleven en bijdragen aan het 'levend houden' van erfgoedrassen.